25.9.12

1. pješačka pukovnija OS BiH


Službeno obilježje sljednice HVO-a

U poslijeratnom razdoblju Hrvatsko vijeće obrane (HVO HR Heceg-Bosne) je najprije preraslo u jednu od komponenti vojske BiH te konačno u zadnjoj verziji osnovana je: 1. pješačka pukovnija OS BiH.
  
 

klaudijo | mostar